Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Cảm nhận về Sài Gòn

Vào đây với anh - Sài Gòn, rộng rãi không phải chỉ ở mảnh đất hình con khuẩn biến hình hơn 300 tuổi, mà còn ở các quán cóc vỉa hè với hủ tiếu và cả phở Hoa, phở Bắc... để uống ly "cà phê đá"... giải khát và xem mấy anh trật tự, dân phòng... kiểm tra giấy tờ xe...
Vào không em? vào để thấy sự " đắng lòng " khi nhìn Facebooker "phát khóc" khi đọc 1 STT từ "thanh niên nghiêm túc " của năm " đi chơi với gấu chỉ mang 100k" và để lại comment " bắp cải hầm xương"...